Skip to content

Polityka prywatności

  1. Zbieranie danych osobowych Firma zajmująca się odtruciami alkoholowymi zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług oraz do przestrzegania wymogów prawnych. W szczególności są to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i zażywanych leków.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Firma przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z RODO. Dane osobowe są przetwarzane tylko w celu świadczenia usług oraz w celach związanych z prowadzeniem działalności firmy, takich jak rozliczenia finansowe czy audyt jakości. Dane nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta, chyba że wynika to z przepisów prawa.
  3. Bezpieczeństwo danych osobowych Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.
  4. Okres przechowywania danych osobowych Firma przechowuje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. Po upływie tego czasu dane są usuwane.
  5. Prawa klientów Klienci firmy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klienci mogą również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  6. Cookies i dane zbierane automatycznie Firma może zbierać dane automatycznie, takie jak adres IP, informacje o używanej przeglądarce internetowej czy o systemie operacyjnym. Firma może również stosować pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z jej strony internetowej. Klienci mogą wyłączyć cookies w swojej przeglądarce internetowej lub zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu.
  7. Kontakt z firmą W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych klienci mogą skontaktować się z firmą